• Auditor 01:14 28/07/2021
    Bài viết của bác hay lắm
  • b0yzz0ic 20:14 27/09/2015
    LiS thành công ở chỗ cốt truyện rất kịch tính và khó đoán. Những game như LiS thì quan hệ nhân quả thấy rất rõ như Walking Dead chẳng hạn. Nhưng nói vậy thôi chứ nội dung chính thì hãng đã có dự định sẵn rồi. Chơi Walking Dead muốn cứu mấy char nữ xinh xinh mà cuối cùng vẫn die cả :v
  • gun'runner9x 19:01 27/09/2015
    Ko lqan nhưng mà sao 2 con bướm này giống nhau thế :kinhhai: