• Diệp 11:34 08/07/2017
    enb gì kia :o chắc máy khủng, máy mị nhét enb mất chục fps vào city town các kiểu thì còn 30 :((
  • Diệp 11:32 08/07/2017
    còn chơi cái này hok nàng :v nghe nói bom tấn, cơ mà h mới nghịch.. : mod từa lưa =)))
  • Hồ 18:10 10/03/2016
    KLQ nhưng hình số 2 Creepy vcl ==