Hướng dẫn Shield Surf, Bullet Time Bounce - The Legend of Zelda: Breath of The Wild

Shield Surf là một kĩ năng cơ bản trong Zelda:Breath of The Wild. Giúp Link đi xuống các sườn núi, đồi Tuyết, Cát, hoặc bãi cỏ nằm trên các đoạn đường dốc như thể đó là ván trượt tuyết.

Bởi Kira vào ngày 01/08/21, trong mục Hướng dẫn

Bình luận