Đăng lúc 12:55 10/11/2015
Vu Bùi

Có thánh nào lên được 10000 dân của Investors không hỏi thăm phát :v

Bình luận