Lụm dc 1 em legend trong arena.. :) immune fire poison cursed ranged,...
Đăng lúc 01:16 19/10/2017
Diệp

Lụm dc 1 em legend trong arena.. :) immune fire poison cursed ranged, rage khi bị đốt và nhìu thứ khác =))) Đang càn quét 1 dàn đối thủ trong fight pit.. chưa bit hiệu quả khi chiến ở ngoài ra sao =))

Bình luận

Ảnh khác