Hướng dẫn Daruk Rush trong game Zelda:Breath of the Wild

Daruk Rush là một kĩ thuật tạo ra Flurry Rush một cách chủ động mà không cần bất kỳ sự tấn công nào từ quái, nhờ vào việc sử dụng Daruk’s Protection.

Bởi Kira vào ngày 16/07/21, trong mục Hướng dẫn


Thực hiện bằng cách giữ phím [ ZL ](giữ khiêng) trong khi đang bật Daruk’s Protection, nhảy sang  ngang(side hop) hoặc về phía sau(back flip), thả bomb và kích nổ bomb khi đang trên không bằng cách nhấn phím  [ L ](sử dụng rune) + [ L ] , đồng thời ấn phím [ Y ](tấn công) trước khi tiếp đất.

Bình luận