Hướng dẫn Shield Block Reset(SBR) - The Legend of Zelda: Breath of The Wild

Bởi Kira vào ngày 28/08/21, trong mục Hướng dẫn
Shield Block Reset(SBR) là một kỹ thuật cực kỳ hữu ích đặc biệt trong các trận chiến với Lynel, vì nó cho phép kích hoạt Bullet Time ở bất cứ đâu, bất kỳ khi nào bạn muốn, bằng cách nhảy hai lần liên tiếp trên không.


Bình luận