Nhà phát hành dời ngày phát hành game

Game bị delayed sang tháng 10 1 tin buồn cho fan của dòng game này

Bởi Great Penis vào ngày 02/06/17, trong mục Tin tức

Bình luận