Tính Phật giáo (& nhân văn) trong Life is Strange (không có spoiler!)

4 trả lời
Các chủ đề + Chủ đề mới
  • Tính Phật giáo (& nhân văn) trong Life is Strange (không có spoiler!)

    - Ngay từ đầu mới chơi game mềnh đã nhận ra rằng có vẻ người viết cốt truyện...
    Auditor - 01:14 28/07/2021
    3 4