Thông tin game
Lần đầu ra mắt 30/06/1986
Hệ máy
Nhà phát triển
Nhà phát hành
Thể loại
Nội dung

Hình ảnh

Game này chưa có ảnh nào

Video

Game này chưa có video nào