Thông tin game
Lần đầu ra mắt 31/12/1989
Hệ máy
Nhà phát triển
Nhà phát hành
Thể loại
Nội dung
Dòng game
Tên gọi khác Golgo 13 Episode 2: The Riddle of Icarus

Hình ảnh

Game này chưa có ảnh nào

Video

Game này chưa có video nào