Đăng lúc 11:39 27/09/2015
Crazy Mi

quá trình tiến hóa của game từ ngày show demo đến ngày phát hành -_-

Bình luận