Đăng lúc 07:00 12/07/2015
Claire Souls's Savior

Một đoạn video gameplay của HITMAN sắp phát hành bị rò rỉ trước, anh em vào xem cho nóng. Đừng hỏi sao nhìn xấu thế nhé :v bản leak mà, vẫn trong giai đoạn development thì chưa hoàn thiện tất cả được.
Không có trên utube đâu nhé, lên đấy sẽ bị Square Enix thu hồi bản quyền xóa đi ngay

Giang đâu <(") của m đấy

Bình luận