Hướng dẫn hoàn chỉnh các nhiệm vụ trong Grand Theft Auto IV - Chapter 4

Hướng dẫn Chapter 3, bạn có thể xem ở đây #83 That Special Someone U.L Paper đã giao Darko đến ... Libery City ! Hãy đến bến cảng để giết Darko . Niko gọi báo cho Roman rằng anh sắp...
24/10/2015 | bởi Myth
1 2

Hướng dẫn hoàn chỉnh các nhiệm vụ trong Grand Theft Auto IV - Chapter 3

Hướng dẫn Chapter 2, bạn có thể xem ở đây #52 A Long Way to Fall  Ray cần Niko khử giúp anh một người bạn ở trong một căn hộ , khi đang trên đường đến Ray còn nhắn tin cho Niko , cho biết...
22/10/2015 | bởi Myth
2 0

Hướng dẫn hoàn chỉnh các nhiệm vụ trong Grand Theft Auto IV - Chapter 2

Hướng dẫn Chapter 1, bạn có thể xem ở đây Chapter 2 #24 Escuela of the Streets Khi vừa chuyển qua Bohan , Mallorie mời bạn đến khu lạc bộ để làm việc cho một người bạn của cô ấy . Có tên...
18/10/2015 | bởi Myth
3 3

Hướng dẫn hoàn chỉnh các nhiệm vụ trong Grand Theft Auto IV - Chapter 1

Hướng dẫn Chapter 2, bạn có thể xem ở đây Cho đến nay thì Grand Theft Auto đã trở thành huyền thoại dòng game DSA - cùng với sự thành công của GTA III và các bản mở rộng Vice City, San Andreas,...
18/10/2015 | bởi Myth
2 0

Lệnh, mã game Cướp đường phố 4 GTA IV

Lệnh, mã game Cướp đường phố 4 GTA IV tổng hợp. Sử dụng những lệnh cheat này trong game GTA 4, bạn có thể dễ dàng có được máu, giáp, vũ khí, siêu xe…
18/5/2015 | bởi Pháo thủ
5 2