Thông tin game
Lần đầu ra mắt 22/11/2013
Hệ máy
Nhà phát triển
Nhà phát hành
Thể loại
Nội dung
Dành cho độ tuổi
Dòng game
Tên gọi khác LTTP2
The Legend of Zelda: A Link to the Past 3DS
The Legend of Zelda: Kamigami no Triforce 2
The Legend of Zelda: 神々のトライフォース 2
LBW
ALBW

Hình ảnh

Game này chưa có ảnh nào

Video

Game này chưa có video nào