Thông tin game
Lần đầu ra mắt 26/12/2015
Hệ máy
Nhà phát triển
Nhà phát hành
Thể loại
Nội dung
Dành cho độ tuổi
Dòng game
Tên gọi khác SMTxFE
Shin Megami Tensei meets Fire Emblem
Illusory Revelations #FE
Gen'ei Ibunroku #FE
Genei Ibunroku #Fire Emblem
Gen'ei Ibunroku #Fire Emblem
Genei Ibunroku Sharp FE
Genei Ibunroku Sharp Fire Emblem
Gen'ei Ibunroku Sharp FE
Gen'ei Ibunroku Sh

Hình ảnh

Game này chưa có ảnh nào

Video

Game này chưa có video nào