Đăng lúc 11:09 12/09/2015
Claire Souls's Savior

Lính: Đừng đâm em pls :'(
Ajay: Không kịp nữa rồi - Khánh Phương

Bình luận