• là bạn bạn sẽ chọn gì ? cứu lấy đồng minh hay chiến đấu với kẻ thù và để động minh chết , hay sẽ cứu...

  là bạn bạn sẽ chọn gì ? cứu lấy đồng minh hay chiến đấu với kẻ thù và để động minh chết , hay sẽ cứu...

 • nhân vật Bruz có tính cách khá hài hước tôi đã cười sau đoạn thu phục hắn =)) có lẽ sau khi game phát...

  nhân vật Bruz có tính cách khá hài hước tôi đã cười sau đoạn thu phục hắn =)) có lẽ sau khi game phát...

 • game play hướng dẫn làm thỏa lòng fan :3 mong là game 
sẽ chuyển sang tháng 6 :v ae nào mong nó giống...

  game play hướng dẫn làm thỏa lòng fan :3 mong là game sẽ chuyển sang tháng 6 :v ae nào mong nó giống...

 • giới thiệu game play thế giới mở nhằm mục đích bắt chúng ta hóng dài cmn cổ và gây ức chết tột độ mà...

  giới thiệu game play thế giới mở nhằm mục đích bắt chúng ta hóng dài cmn cổ và gây ức chết tột độ mà...

 • giới thiệu về tính năng trang bị và vũ khí For The Bright Lord!!

  giới thiệu về tính năng trang bị và vũ khí For The Bright Lord!!

 • giới thiệu thêm về hệ thống quân đối thủ

  giới thiệu thêm về hệ thống quân đối thủ

 • game play nhá hàng đầu tiên của shadow of war có rất nhiều đổi mới bao gồm chiếm thành và tạo dựng cả...

  game play nhá hàng đầu tiên của shadow of war có rất nhiều đổi mới bao gồm chiếm thành và tạo dựng cả...

 • hướng dẫn tải và crack game

  hướng dẫn tải và crack game

 • mình chơi ngu vkl thật

  mình chơi ngu vkl thật

 • end game buồn vkl :(

  end game buồn vkl :(

 • phần tiếp theo nhé :v

  phần tiếp theo nhé :v

 • phần tiếp theo nào ae

  phần tiếp theo nào ae

 • tiếp tục phưu lưu :v

  tiếp tục phưu lưu :v

 • DLC The Witcher 3 :v quẩy lên nào

  DLC The Witcher 3 :v quẩy lên nào

 • đã sửa mic và phần mềm phần này có tiếng rồi :3

  đã sửa mic và phần mềm phần này có tiếng rồi :3

 • lỗi phần mềm ae thông cảm

  lỗi phần mềm ae thông cảm