Đăng lúc 03:44 04/04/2016
Claire Souls's Savior

Cùng xem đoạn video quảng cáo về Final Fantasy XV được tập hợp các phiên bản FF từ thời Playstation 1 cho đến giờ

Bình luận