Đăng lúc 04:46 18/05/2016
Claire Souls's Savior

Trailer về cơ chế combat mới và khả năng điều khiển phép thuật của nhân vật trong game.

Một câu thôi: Quá ấn tượng!

Bình luận