Đăng lúc 05:12 24/11/2015
nguyen gia huy

Đây là video Gun Sync của mình. Mong các bạn xem và ủng hộ cho mình.

Bình luận