Đăng lúc 04:45 26/08/2015
Daniel Mastro

Mới học được chiêu gạch mặt thần chưởng thì đi test ai ngờ đâu em chết dưới tay thằng roman :gach:

Bình luận