Đăng lúc 07:00 07/10/2015
Claire Souls's Savior

WTF họ làm thật các bạn ạ :v chắc mấy ông đang đùa tôi.
Không súng ống, bom đạn gì cả, chỉ sử dụng lao và cung tên, ná thun,.... thế này sống sao :v cái đoạn con Smilodon xông ra to vđ. Bắn bao nhiêu phát cho hết xi nhê

Bình luận